Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Από τη σημερινή ομιλία 
του Προέδρου της Ε.Α.Α.Σ. 
Αντγου ε.α Ροζή Βασίλειου 
στο Παράρτημά μας 


Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017


Αγαπητέ συνάδελφε,
σας προσκαλούμε στην συγκέντρωσή μας την Τετάρτη 13 Δεκ. 2017 και ώρα 10:30, στο γραφείο του Παραρτήματός μας. Θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον καθένα μας, απο τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Σ Αντγο ε.α Ροζή Βασίλειο. Η παρουσία σας στην συγκέντρωση θα προσδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Εκ του Τοπικού Συμβουλίου
Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ Ν. Ροδόπης 

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Α.Α.Σ

          Προκειμένου το νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ , που ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 1 Μαϊ 2017, να προβεί στον διορισμό νέων Τοπικών Συμβουλίων (ΤΣ), σύμφωνα με το ΝΔ 1171/72 (όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν.1911/90), θα πρέπει να ενημερωθούν όλα τα Μέλη απο τις έδρες των Παραρτημάτων ώστε, οι επιθυμούντες να διορισθούν στα ΤΣ των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ, να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Εκ της Ε.Α.Α.Σ